Unha vez creado o órgano xestor que será o encargado de todo o relativo coa Declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial das técnicas constructivas da carpintaría de ribeira (Decreto 52/2019), xa se poden iniciar os trámites para inscribir as embarcacións tradicionais galegas no Rexistro de Embarcacións Tradicionais, implícito nas actuacións a levar a cabo no marco desta declaración BICI.
Para iso, deixamos a continuación os anexos a cubrir, que posteriormente deberán remitir á Consellería de Cultura. Así mesmo, deixamos un Anexo PR004A cuberto a modo de exemplo.

Anexo-I

Anexo-II

Anexo-III

Anexo-IV

PROCEDEMENTO PR004A

Pin It on Pinterest

Share This